Tag: e-leg

Web Based Validity Check of Identification Documents

2018-12-29   John Allberg   web e-leg

Since the summer 2017 I’ve been the editor for a new technical specification for revocation check for identity documents. It was finally publiched in beginning of november with the name
“SIS-TS 45:2018 Web Based Validity Check of Identification Documents”

Read more


Så kan du minska bedrägerier med BankID

Så här gör du som förlitande part för att inte låta ditt system användas för bedrägerier med BankID.

Read more