Elegnämndens federation avstängd

Den 23/9 upptäckte ssllistan.se (som drivs av Ayoy) att Elegitimationsnämndens metadata- och anvisningstjänst inte längre gick att nå.

Efter kontakt med driftleverantören, Cybercom, visade det sig att E-legitimationsnämnden sagt upp avtalet, vilket tecknades 2013 på tre år med option på ytterligare två år. Samtliga webbplatser har därför stängts ner, såväl www.sveleg.se som md.sveleg.se och anvisning.sveleg.se.

I pressmeddelandet ansågs affären vara värd runt 30 miljoner kronor men jag betvivlar att det har blivit utfallet eftersom inte en enda utfärdare har anslutits och inte en enda inloggningstransaktion har passerat igenom. Det är bara att gratulera Cybercom till en affär där de inte behövt göra mycket men förmodligen fått bra betalt.

Som medborgare tycker jag att det är bra att E-legitimationsnämnden inte väljer att förlänga avtalet med två år enligt optionen, eftersom det i dagsläget bara är en kostnad för oss skattebetalare utan att vi kommer att få något för pengarna. Att vi inte får något för pengarna har naturligtvis inte med Cybercom att göra, utan att upphandlingen gjordes alldeles för tidigt i processen.

När jag tittar tillbaka idag var den tidiga upphandlingen, som startade redan 2012, ett tecken på E-legitimationsnämndens felaktiga fokus, att fokusera på teknik istället för att att fokusera på att förankra modellen med marknadens parter, så som myndigheter, kommuner och leverantörer av e-legitimation.

Jag hoppas och tror att E-legnämnden kommer att fokusera på att lösa den juridiska knuten som var grundproblemet, nämligen att upphandlingen inte längre kunde göras som ramavtal efter förändringar i Lagen om offentlig upphandling. Även om jag älskar teknik så kommer alltid juridiken att trumfa tekniken så att försöka lösa juridiska problem med teknik kommer alltid att misslyckas.

Detta alldeles oavsett hur fin en SAML-federation ser ut på papperet.


Nästa inlägg ("Doktor i e-legitimationer") >>
<< Tidigare inlägg ("TLS på en Raspberry Pi med LetsEncrypt och Nginx")

Share This:    
John Allberg

John har arbetat med elektronisk identifiering och e-legitimationer sedan 2000. Först på Posten eSäkerhet mellan 2000 och 2004, sedan på Telia mellan 2004 och 2008. Från 2009 är han konsult inom området och 2010 grundade han Ayoy tillsammans med Oscar Jacobsson.