Ayoy blir E-legitimationsutfärdare

De två vännerna Ay och Oy sitter på puben och pratar om värdsliga ting.

Ay: Du Oy, ska vi inte ställa upp för Sverige? Jag har hört att det behövs nya utfärdare av e-legitimationer och jag har inte sett till några andra! Ja, förutom BankID då…

Oy: Det är ju en lysande idé. Men vi behöver en plan, Sickan!

Ay: Precis! Låt se, vi behöver identifiering, vi måste skicka brev till folkbokföringsadress och en iDP.

Oy: Och naturligtvis en identifieringslösning på Internet.

Ay: Nu ska vi se, vi behöver folk för identifiering. Jag tror jag läste någonstans att Polisen tar strax över 5 minuter på sig att utfärda ett nationellt ID-kort och Skatteverket tar runt 30 minuter på sig att utfärda deras ID-kort.

Oy: Så säg att vi ligger ungefär mitt emellan, kanske 15 minuter?

Ay: Hmm. Och säg 800 kr per timme för kompetent personal, lokaler och lite stödsystem?

Oy: Så runt 200 kr per utfärdande.

Ay: Om vi tänker oss en utgivning till 500 tusen människor som behöver nya e-legitimationer vartannat år så kostar det 50 miljoner per år. Mycket pengar!

Oy: Jo, visserligen. Och vi måste också ha kundtjänst, vi måste skicka brev hem till alla, vi ska göra SPAR-slagning och vi måste underhålla klienterna och serverprogrammen.

Säg 8 miljoner per år, för bara att skicka brev till 500 tusen kostar runt 3,7 miljoner med Posten eBrev. Jag tror ändå det är lågt.

Ay: Och programmen måste utvecklas från början! Säg 5 miljoner.

Oy: Så vi har investeringar på runt 5 miljoner och en årlig kostnad på 58 miljoner.

Ay: Jaja.. men nu över till det roliga, inkomsterna!

Oy: Jag har för mig att 2012 var hela marknaden på 28,3 miljoner kronor och 5,5 miljoner användare. Det gör att vi på våra 500 tusen användare får…. 2,6 miljoner kronor per år.

Ay: Men då har du inte räknat upp trafiken, den ökar ju varje år! Låt se, jag läste att det ökade med ungefär 3% per år.

Oy: Så vi får alltså in 2,8 miljoner kronor per år och lämnar ut 58 miljoner kronor.

Ay: Jo. Resultat på minus 55 miljoner kronor. Per år. Och ju mer vi säljer, desto värre blir det.

Oy: Nej du, jag tycker vi tar en öl till istället och löser världsproblemen. Det är min tur att bjuda!

Så vandrade de båda vännerna vidare mot nya äventyr!
Och baren.


Nästa inlägg ("FIDO 1.0 Specifications are Published and Final") >>
<< Tidigare inlägg ("New version av Ayoy Card Verifier")
Share This:    
John Allberg

John har arbetat med elektronisk identifiering och e-legitimationer sedan 2000. Först på Posten eSäkerhet mellan 2000 och 2004, sedan på Telia mellan 2004 och 2008. Från 2009 är han konsult inom området och 2010 grundade han Ayoy tillsammans med Oscar Jacobsson.