Tag: E-legitimationsnämnden


Elegnämndens federation avstängd

Den 23/9 upptäckte ssllistan.se (som drivs av Ayoy) att Elegitimationsnämndens metadata- och anvisningstjänst inte längre gick att nå.

Läs mer


Lärdomar av inkomstdeklarationen 2016

I den här bloggposten konstaterar vi att 40% av alla som deklarerar elektroniskt nu gör det med en mobil e-legitimation, vilket är en ökning med 50% jämfört med förra året. Samtidigt minskar användningen av de “traditionella” e-legitimationerna på smartkort eller fil med 25%. Det är nu tre gånger fler som deklarerar med en mobil e-legitimation än en “traditionell”. Slutligen frågar vi oss om det månne finns slutsatser att dra av detta, för den som eventuellt ska ta fram en ny elektronisk identifieringslösning för offentlig sektor.

Läs mer


E-legitimationsnämnden tar timeout

Årets E-legitimationsdag har kommit och gått. Under en dag samlas offentliga och privata intressenter för att dryfta elektronisk identifiering och signering. Till saken hör att det nu är bråttom, för 30:e juni är sista dagen för avropsavtal baserat på ramavtalet från 2008.

Läs mer


Ljuset i e-legmörkret

Om sex månader kan inte längre EID2008 användas och det är det upp till bevis för Svensk e-legitimation. Samtidigt ser det ljusare ut än någonsin efter en mängd förändringar.

Läs mer



Telia nu försiktigt positiva till Svensk e-legitimation

I torsdags träffade jag min vän Christer Chronqvist, ansvarig för Telias försäljning av e-legitimationer över ett glas vin på Gemaltos sommarevent. Han berättade då att Telia tagit ett inriktningsbeslut att gå med i “Svensk e-legitimation”. Det innebär att Telia nu startar ett projekt för att t.ex. titta närmare på nämndens regelverk bl.a. ur legala och tekniska/funktionella aspekter.

Läs mer


Lärdomar av inkomstdeklarationen 2015

Skatteverket har nu publicerat sin statistik från inkomstdeklarationen 2015, och i den finns det massor med spännande data. Det är den största enskilda händelsen i kalenderåret när det gäller offentlig sektors användning av e-legitimationer, så den är definitivt värd att titta närmare på.

Läs mer


Bankerna nu försiktigt positiva till Svensk e-legitimation

I går morse stod så till slut Finansiell ID-Tekniks ordförande på scenen på E-legitimationsdagen och förklarade sig positiv till en anslutning av BankID till Svensk e-legitimation – givet ett antal förbehåll relaterade till säkerhet, användarvänlighet och flexibilitet. Det mål som uttalades var att försöka få till stånd en anslutning under 2015. Kanske inte en avsiktsförklaring fullt ut, men ändå ett offentligt tinande av relationerna parterna sinsemellan och ett viktigt steg framåt för Svensk e-legitimation.

Läs mer


Sverige vill tillåta piratkopiering

Om staten upphandlade uthyrning av film skulle de flesta förstå att det vore olämpligt att göra kopior som man behåller. Visserligen skulle kostnaden för den offentliga förvaltningen minska och visst vore det skönt att kunna se filmen när man vill men det skulle också omöjliggöra affärer med filmuthyrarna.

Läs mer


Staten tar e-legitimationerna

På Internetdagarna berättade Inera och E-legitimationsnämnden att SITHS (Säker IT i Hälso- och Sjukvården) kommer att vara den första utfärdaren som anmäls till Svensk e-legitimation.

Läs mer


Ayoy blir E-legitimationsutfärdare

De två vännerna Ay och Oy sitter på puben och pratar om värdsliga ting.

Läs mer


E-legitimationsnämnden och priset för myndigheter

Regeringen har beslutat att E-legitimationsnämnden får ta ut 47% av vad våra svenska myndigheter ska betala till utfärdarna, för närvarande 95,41 öre per aktiv användare, månad och myndighet.

Läs mer


E-legitimationsnämnden och vikten av dialog

Föräldraskapet kan ibland bli spännande när man plötsligt står inför att medla mellan sin partner och barnet. Att i det läget använda maktspråk fungerar på barnet (“gå och lägg dig!”) men väldigt o-bra på partnern. Ja, om man vill ha en partner kvar alltså… Partnern och jag är ju likvärdiga.

Läs mer


E-legitimationsnämnden publicerar pris

Nu är äntligen E-legitimationsnämndens prismodell för utfärdare komplett med pris för 2014 och 2015! Priset är satt till 203 öre per person, e-tjänst och månad för Svensk E-legitimation på tillitsnivå 3.

Läs mer


Kommer vi att ha några e-legitimationsutfärdare?

Jag har skrivit tidigare att ekonomin inte går ihop för E-legitimationsnämnden med det som utlovats och jag tror att det är vad som fördröjer prismodellen. Vill man ha kunder eller leverantörer i systemet? Utan bägge finns tyvärr inte något system.

Läs mer


E-legitimationsnämndens ekonomi

Just nu sitter E-legitimationsnämnden och svettas över hur deras prismodell och priser ska fungera.

Läs mer