Ny version av Ayoy Card Verifier

2014-10-02   John Allberg   Card_Verifier

Vi har precis släppt en version 1.5.1 av Ayoy Card Verifier.

 • Lagt till stöd för extern LastUpdate i CIAInfo.
 • Lagt till enkelt stöd för elliptiska kurvor på Gemalto Classic.
 • Lagt till formatterare av kortserienummer.
 • Lagt till hantering av padding med FF i CPLC data.
 • Använder WIX som installationsplattform.
 • Lagt till stöd för att ska kunna välja kortstöd automatiskt genom att lägga in ATR i app.config. Nyckeln är CardEdge{ATR}.
 • Bättre felhantering när de publika nycklarna inte kan hämtas.
 • Ändrade EDB till Evry.

WinP15Parser

 • Lade till stöd för att läsa EF.ATR som finns i PKCS#15 strukturen men applet inte inte “default selected”.
 • Bättre felhantering vid läsning av EF.ATR men kortet tillåter inte att filen läses.
 • Kopplade ACV extensionen till WinP15Parser.
 • Startbilden är mer “Ayoy”.
 • Lade till en knapp för att uppdatera vilka kortläsare som finns.

APDUScriptPlayer

 • Lagt till automatisk parsning av selectkommandon (-parseselects).
 • Lagt till RESET-kommandot.

Nästa inlägg ("Ayoy blir E-legitimationsutfärdare") >>
<< Tidigare inlägg ("E-legitimationsnämnden och priset för myndigheter")
Dela på:    
John Allberg

John har arbetat med elektronisk identifiering och e-legitimationer sedan 2000. Först på Posten eSäkerhet mellan 2000 och 2004, sedan på Telia mellan 2004 och 2008. Från 2009 är han konsult inom området och 2010 grundade han Ayoy tillsammans med Oscar Jacobsson.