Ayoy går med i FIDO Alliance

2014-05-25   Oscar Jacobsson  

Ayoy har idag gått med som associerat medlemsföretag i FIDO Alliance, till vilka även Visa anslöt sig i veckan. De tar dock plats i styrelsen bredvid Mastercard, tillsammans med bland andra Google, Microsoft, Samsung och ARM.

Vi ser FIDO:s arbete som det perfekta komplementet till federeringslösningar som OpenID Connect eller SAML. Varken OpenID Connect eller SAML hanterar ju användarfall som provisionering eller autentisering, utan lämnar det upp till implementatören. Just dessa användarfall sköter istället FIDO, antingen “lösenordslöst” via Universal Authentication Framework-protokollet (AUF) eller tillsammans med en andra maskinvarufaktor via Universal Second Factor-protokollet (U2F).

Vi ser fram emot att försöka förstå hur vi bäst ska kunna använda FIDO på den svenska marknaden, i såväl rena företagslösningar som för e-legitimationer.

Specifikationer, tillsammans med en översikt över användarfall och protokoll finns här.


Nästa inlägg (""SAML is the Windows XP of Identity"") >>
<< Tidigare inlägg ("OpenID Connect 1.0 Publicerat")
Dela på:    
Oscar Jacobsson

Oscar har arbetat med elektronisk identifiering sedan 1995, och med e-legitimationer sedan 2002. 2010 grundade han Ayoy tillsammans med John Allberg.