Om oss

Ayoy AB grundades 2010 med målsättningen att samla Sveriges spetskompetens inom e-legitimationer och smarta kort.

Våra kunder är idag främst de organisationer som antingen levererar eller använder e-legitimationer och smarta kort.


Produkter

Vår produktportfölj är i första hand utformad som komplement till vårt utbud av tjänster, för att på så sätt kunna erbjuda ännu fler möjligheter till besparingar och kvalitetsökning genom att så långt det är möjligt automatisera tidskrävande och återkommande arbetsuppgifter.

Tonvikten för vår produktutveckling skall så långt det är möjligt ligga just i att så långt det är möjligt automatisera just de arbetsuppgifter som är både tidskrävande och återkommande, eftersom det är där de största besparingarna för våra kunder ligger.

Ayoy Card Verifier

Ladda ner den senaste versionen

Card Verifier är ett verktyg som utför automatiserad kvalitetskontroll av smarta kort.

Som leverantör av smarta kort hjälper Card Verifier dig både korta ner leveranstiderna och öka leveranskvaliteten genom att automatisera testprocesser som annars kan vara väldigt tidskrävande, och därigenom minska trösklarna för att varje förändring verkligen verifieras innan den når kund.

Som beställare av smarta kort hjälper Card Verifier dig att upprätta och sedan kontinuerligt säkerställa kvaliteten på dina smarta kort. Den hjälper dig även korta ner ditt acceptanstestförfarande.

Card Verifier hjälper dig etablera en baslinje för exakt hur ditt smarta kort ska vara utformat för att fungera i din miljö och med dina tillämpningar. Mot denna baslinje kan du sedan verifiera såväl nya kort från samma leverantör, som kort från helt nya leverantörer.

Tjänster

De tjänster vi erbjuder fokuserar på våra expertområden. De täcker såväl specifika tillämpningar som e-legitimationer och e-tjänstekort som generella teknologier som mer generella områden så som smarta kort, kryptografi och digitala identiteter.

  • Smarta kort och identitetskort
  • IT-säkerhetsgenomgångar
  • Produkt- och tjänsteutveckling
  • Utbildning

Vänner

Ayoy är medlemsföretag i OpenID Foundation. Sen har vi även ett antal mindre formella samarbeten med andra företag i vår bransch.

OpenID Foundation
Secmaker

Blogg

Här följer sammandrag från våra senaste bloggposter. Klicka på författarens namn eller på artikelns tagg för att läsa mer av eller om dem.

Remissvar SOU 2019:14: Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation

2019-09-13   John Allberg   web e-leg id-kort

Sedan 18 augusti 2017 har justitieråd Inga-Lill Askersjö lett en utredning om ett statligt ID-kort i Sverige. Den resulterade i SOU 2019:14 “Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation”.

Läs mer


Elektronisk spärrkontroll på ID-kort via Internet

2018-12-29   John Allberg   web e-leg

Sedan sommaren 2017 har jag varit redaktör för en ny teknisk specifikation för spärrkontroll av ID-kort. I början av november blev den äntligen publicerad med det fantastiska namnet “SIS-TS 45:2018 Identifieringskort - webbaserad giltighetskontroll av identitetshandlingar”

Läs mer


Så kan du minska bedrägerier med BankID

Så här gör du som förlitande part för att inte låta ditt system användas för bedrägerier med BankID.

Läs mer


Kontaktuppgifter

BOX 3662 103 59 STOCKHOLM